Bà Ngoại Hôm nay là đúng một năm Ngoại về với đất Phật rồi đó ạh thời gian nhanh thật vậy mà Con cứ ngỡ mình vẫn được ở bên cạnh Ngoại và mè nheo mãi đến bây giờ

Bà Ngoại! Hôm nay là đúng một năm Ngoại về với đất Phật rồi đó ạh, thời gian nhanh thật vậy mà Con cứ ngỡ mình vẫn được ở bên cạnh Ngoại và mè nheo mãi đến bây giờ. Ngoại vẫn khoẻ và bình yên nơi đất Phật hả Ngoại? Con nhớ miệng móm mém nhai cơm và nói chuyện vui cười cùng Ngoại. Thôi trễ rồi. Ngoại nghĩ ngơi nhé. Ngày mai Con và cả nhà sẽ đọc kinh cầu siêu và cúng giỗ đầu của Ngoại! Nguyện nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật ?

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *