Làm CSGM đến nay là mùa thứ 3 mà không có tấm hình nào chụp chung với thí sinh đàng hoàng nghiêm túc cả

Làm CSGM đến nay là mùa thứ 3, mà không có tấm hình nào chụp chung với thí sinh đàng hoàng nghiêm túc cả. Nhưng hên quá cuối ngày, cuối giờ, cuối vòng loại mùa 3 thì cũng được Võ Huệ chụp cho vài tấm với em zai Từ Trấn Minh khi sân khấu chỉ còn lác đác vài người. Đăng hình để mai sau facebook nhắc lại: Ngày này năm ngoái bạn đã đồng hành cùng 3 mùa CSGM, đồng hành cùng 220 thí sinh và hiện tại bạn có thể cũng tự hào vì đã và đang đồng hành thêm nhiều thí sinh nữa ???? Hư cấu đấy, nhưng hãy tin đi ???

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *