Suốt thời gian 9 ngày này trong các giờ cử hành phụng vụ buổi sáng tại nhà nguyện tu viện ngoài việc đọc Kinh Phụng Vụ và dâng Thánh Lễ như bình thường tất cả quý cha và quý thầy trong tu viện còn đọc loạt bài suy niệm 9 ngày về thánh Martino còn tại nhà nguyện đền thánh trong các Thánh Lễ sáng và chiều trong bài chia sẻ Tin Mừng các cha cũng chia sẻ về thánh Martino để mọi người ngày càng hiểu rõ hơn về gương sáng đời sống của thánh nhân Ước mong sao qua Tuần Cửu Nhật này chúng ta càng yêu mến và bắt chước đời sống thánh thiện tốt lành của thánh Martino

Suốt thời gian 9 ngày này, trong các giờ cử hành phụng vụ buổi sáng tại nhà nguyện tu viện, ngoài việc đọc Kinh Phụng Vụ và dâng Thánh Lễ như bình thường, tất cả quý cha và quý thầy trong tu viện còn đọc loạt bài suy niệm 9 ngày về thánh Martino; còn tại nhà nguyện đền thánh, trong các Thánh Lễ sáng và chiều, trong bài chia sẻ Tin Mừng, các cha cũng chia sẻ về thánh Martino để mọi người ngày càng hiểu rõ hơn về gương sáng đời sống của thánh nhân. Ước mong sao, qua Tuần Cửu Nhật này, chúng ta càng yêu mến và bắt chước đời sống thánh thiện, tốt lành của thánh Martino.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *