XEM LẠI VẪN CÒN NGUYÊN CẢM XÚC Để tổ chức mỗi chuyến đi xa thế này mình mất khoảng 5 ngày ăn uống thất thường và 4 đêm không ngủ

XEM LẠI VẪN CÒN NGUYÊN CẢM XÚC ❤️
Để tổ chức mỗi chuyến đi xa thế này mình mất khoảng 5 ngày ăn uống thất thường và 4 đêm không ngủ. Nếu ko tin bạn thử đi????? Và mỗi lần đi như này mình ko cầm tiền mặt mà để các nhóm tự cầm và chia nhau đến từng bản ! Ấy thế mà rồi vẫn có những thành phần CHIM LƠN Nói mình mở được cửa hàng sơn gần tỷ bạc nhờ chuyến đi từ thiẹn này! Khi bạn làm mà nhận được chút CHƯỚNG DUYÊN đó với là mỹ mãn. Chứ yên lặng thì còn gọi gì là khó khăn ! Ahiiii

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *